Спеціалізована вчена рада К 64.051.11Баранець Віталія Олександрівна «Задачі механіки суспензій частинок, що агрегують». .
Спеціальність: 01.02.05 — «механіка рідини, газу та плазми».
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Кізілова Наталія Миколаївна, професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Автореферат Дисертація

Офіційні опоненти:
Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький),
Відгук
Стрельнікова Олена Олександрівна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків).
Відгук


Дзюба М. В. «Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі»..
Спеціальність: 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
Науковий керівник: Чуйко Сергій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ)

Офіційні опоненти:
Черевко Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Щербак Володимир Федорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної математики і механіки НАН України (м. Слов’янськ)
Автореферат Дисертація
Відгук Відгук


Євгеньєва Є. О. «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях». .
Спеціальність: 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
Науковий керівник: Шишков Андрій Євгенович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ

Офіційні опоненти:
Хруслов Євген Якович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу диференціальних рівнянь та геометрії Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків
Бокало Микола Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Автореферат Дисертація
Відгук Відгук


Шань М. О. «Усувні особливості розв'язків анізотропних параболічних рівнянь».
Спеціальність: 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
Науковий керівник: Скрипнік Ігор Ігорович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ

Офіційні опоненти:
Бокало Микола Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Шепельський Дмитро Георгійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу математичної фізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків
Автореферат Дисертація
Відгук Відгук


Соловйова М. В. «Наближення операторами і функціоналами, що досягають норми», 7 вересня 2018 р.
Спеціальність 01.01.01 — «математичний аналіз» .
Науковий керівник: Кадець Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фундаментальної математики (Харківський національний університет імені В. Н. Каразiна).
Офіційні опоненти:
Золотарьов Володимир Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків),
Карлова Олена Олексіївна, доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича).
Автореферат Дисертація
Відгук Відгук