Спеціалізована вчена рада К 64.051.1123 квітня 2021 року о 15:20

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:

Захист дисертації Баранець Віталії Олександрівни «Задачі механіки суспензій частинок, що агрегують». .
Спеціальність: 01.02.05 — «механіка рідини, газу та плазми».
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Кізілова Наталія Миколаївна, професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Офіційні опоненти:
Авраменко Ольга Валентинівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький),
Стрельнікова Олена Олександрівна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків).


5 лютого 2021 року о 15:20 в zoom

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
Прийняття до захисту дисертації Баранець Віталії Олександрівни «Задачі механіки суспензій частинок, що агрегують».
Спеціальність 01.02.05 — «механіка рідини, газу та плазми».
Науковий керівник: д.ф.-м.н. проф. Кізілова Н. М.


26 січня 2021 року о 15:20 в zoom

відбудеться засідання семінару спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:

Доповідь Баранець Віталії Олександрівни «Задачі механіки суспензій частинок, що агрегують» за матеріалами кандидатської дисертації.
Спеціальність: 01.02.05 — «механіка рідини, газу та плазми».


28 лютого 2020 року о 15:20 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:

Захист дисертації Дзюби Марини Володимирівни «Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі». .
Спеціальність: 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Чуйко Сергій Михайлович, завідувач кафедри математики та інформатики Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов'янськ.

Офіційні опоненти:
Черевко Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України,
Щербак Володимир Федорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов’янськ.


20 грудня 2019 року о 15:20 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:

 1. Захист дисертації Євгеньєвої Євгенії Олександрівни «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях». .
  Спеціальність: 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
  Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Шишков Андрій Євгенович, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ

  Офіційні опоненти:
  Хруслов Євген Якович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу диференціальних рівнянь та геометрії Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків
  Бокало Микола Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

 2. Захист дисертації Шань Марії Олексіївни «Усувні особливості розв'язків анізотропних параболічних рівнянь».
  Спеціальність: 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
  Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук Скрипнік Ігор Ігорович, директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ

  Офіційні опоненти:
  Бокало Микола Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
  Шепельський Дмитро Георгійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу математичної фізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, м. Харків


29 листопада 2019 року о 15:20 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
прийняття до захисту дисертації Дзюби М. В. «Диференціально-алгебраїчні матричні крайові задачі».
Спеціальність 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
Науковий керівник: д.ф.-м.н. проф. Чуйко С. М.


13 вересня 2019 року о 15:15 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
прийняття до захисту дисертації Євгеньєвої Є. О. «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях». Спеціальність 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
прийняття до захисту дисертації Шань М. О. «Усувні особливості розв'язків анізотропних параболічних рівнянь». Спеціальність 01.01.02 — «диференціальні рівняння».


6 вересня 2019 року о 15:15 в ауд. 7-30

відбудеться засідання семінару спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний: доповідь Євгеньєвої Є. О. «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях» за матеріалами кандидатської дисертації.
Спеціальність: 01.01.02 — «диференціальні рівняння».


7 вересня 2018 року о 15:20 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний: захист дисертації Соловйової Марії В'ячеславівни «Наближення операторами і функціоналами, що досягають норми». .
Спеціальність: 01.01.01 — «математичний аналіз».
Науковий керівник: професор Кадець Володимир Михайлович.

Офіційні опоненти:
доктор фiзико-математичних наук, професор Золотарьов Володимир Олексiйович (Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б. I. Вєркiна НАН України),
доктор фiзико-математичних наук, доцент Карлова Олена Олексiївна (Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Ю. Федьковича)


26 червня 2018 року о 14:00 в ауд. 6-49

відбудеться засідання семінару спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
доповідь Шань М. О. «Усувні особливості розв'язків анізотропних параболічних рівнянь» за матеріалами кандидатської дисертації.
Спеціальність 01.01.02 — «диференціальні рівняння».


25 травня 2018 року о 15:00 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
прийняття до захисту дисертації Соловйової М. В. «Наближення операторами і функціоналами, що досягають норми». .
Спеціальність 01.01.01 — «математичний аналіз», науковий керівник професор Кадець В. М.


15 травня 2018 року о 15:20 в ауд. 6-49

відбудеться засідання семінару спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
доповідь Соловйової М. В. «Наближення операторами і функціоналами, що досягають норми» за матеріалами кандидатської дисертації.
Спеціальність 01.01.01 — «математичний аналіз», науковий керівник професор Кадець В. М.