Спеціалізована вчена рада К 64.051.119 червня 2017 р.
Поцелуєв Сергій Іванович,
«Багатопараметричне збудження поверхневих і внутрішніх хвиль у магнітних рідинах», спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми.
Автореферат Дисертація
21 квітня 2017 р.
Ревіна Тетяна Володимирівна,
«Позиційний синтез для робастних лінійних систем», спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння.
Автореферат Дисертація
17 лютого 2017 р.
Бебія Максим Отарійович,
«Стабілізація та синтез обмежених керувань для нелінійних систем із некерованим нестійким першим наближенням», спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння.
Автореферат Дисертація
23 вересня 2016 р.
Марченко Віталій Анатолійович,
"Про спектральні базисні властивості операторів еволюційних рівнянь", спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння.
Автореферат Дисертація
23 вересня 2016 р.
Лемешева Наталя Володимирівна,
"Взаємодія локально-максвелівських течій в розрідженому газі", спеціальність 01.01.03 – математична фізика.
Автореферат Дисертація
19 лютого 2016 року
Олійник Олена Вікторівна,
«Нелінійні диференціальні рівняння та зображення модельних систем лінійних несамоспряжених операторів», спеціальність 01.01.02 – диференціальні рівняння.
Автореферат Дисертація
25 грудня 2015 року
Ковальов Юрій Григорійович,
«Невід’ємні самоспряжені розширення і моделі точкових взаємодій», спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз.
Автореферат Дисертація
23 жовтня 2015 року
Нгуєн Ван Куінь,
«Задачі теорії субгармонічних та дельта-субгармонічних функцій», спеціальність 01.01.01 – математичний аналіз.
Автореферат Дисертація
11 вересня 2015 року
Гукалов Олексій Олександрович,
«Точні та наближені розв’язки рівняння Бріана-Піддака», спеціальність 01.01.03 – математична фізика.
Автореферат Дисертація