Спеціалізована вчена рада К 64.051.11Cпеціалізовану вчену раду К 64.051.11 затверджено Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 терміном до 15 травня 2021 року (зі змінами, Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 і Наказ МОН України № 946 від 22.07.2020). Наразі повноваження ради закінчено.

Спеціальності:

Адреса:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, ауд. 7-28

Склад ради:

 1. Коробов Валерій Іванович (голова ради), д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.02.
 2. Гордевський Вячеслав Дмитрович (заступник голови ради), д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.03.
 3. Ігнатович Світлана Юріївна (вчений секретар), д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.02.
 4. Авраменко Ольга Валентинівна, д.ф.-м.н., професор, в.о. завідувача кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 01.02.05.
 5. Гефтер Сергій Леонідович к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.01.
 6. Гірка Ігор Олександрович, д.ф.-м.н., професор, декан, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.03.
 7. Даниленко Олександр Іванович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.01.01.
 8. Денисенко Ігор Борисович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.02.05.
 9. Дубовий Володимир Кирилович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.03.
 10. Дюкарєв Юрій Михайлович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.01.
 11. Єгорова Ірина Євгенівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.01.03.
 12. Кадець Володимир Михайлович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.01.
 13. Кізілова Наталія Миколаївна, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.02.05.
 14. Котляров Володимир Петрович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.01.02.
 15. Ольшанський Валентин Васильович, к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», спеціальність 01.02.05.
 16. Пацегон Микола Федорович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.02.05.
 17. Пославський Сергій Олександрович, к.ф.-м.н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.02.05.
 18. Резуненко Олександр Вячеславович, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.03.
 19. Скляр Григорій Михайлович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.02.
 20. Стєпанова Катерина Вадимівна, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, спеціальність 01.01.02.
 21. Фаворов Сергій Юрійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.01.01.
 22. Фельдман Геннадій Михайлович, д.ф.-м.н., професор, заступник директора, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.01.01.
 23. Хруслов Євген Якович, д.ф.-м.н., академік НАН України, професор, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.01.02.
 24. Щербина Марія Володимирівна, д.ф.-м.н., член-кор. НАН України, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, спеціальність 01.01.03.