Спеціалізована вчена рада К 64.051.1113 вересня 2019 року о 15:15 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
прийняття до захисту дисертації Євгеньєвої Є. О. «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях». Спеціальність 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
Автореферат Дисертація
прийняття до захисту дисертації Шань М. О. «Усувні особливості розв'язків анізотропних параболічних рівнянь». Спеціальність 01.01.02 — «диференціальні рівняння».
Автореферат Дисертація


6 вересня 2019 року о 15:15 в ауд. 7-30

відбудеться засідання семінару спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний: доповідь Євгеньєвої Є. О. «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях» за матеріалами кандидатської дисертації.
Спеціальність: 01.01.02 — «диференціальні рівняння».


7 вересня 2018 року о 15:20 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний: захист дисертації Соловйової Марії В'ячеславівни «Наближення операторами і функціоналами, що досягають норми». .
Спеціальність: 01.01.01 — «математичний аналіз».
Науковий керівник: професор Кадець Володимир Михайлович.
Автореферат Дисертація

Офіційні опоненти:
доктор фiзико-математичних наук, професор Золотарьов Володимир Олексiйович (Фiзико-технiчний iнститут низьких температур iм. Б. I. Вєркiна НАН України),
Відгук
доктор фiзико-математичних наук, доцент Карлова Олена Олексiївна (Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Ю. Федьковича)
Відгук


26 червня 2018 року о 14:00 в ауд. 6-49

відбудеться засідання семінару спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
доповідь Шань М. О. «Усувні особливості розв'язків анізотропних параболічних рівнянь» за матеріалами кандидатської дисертації.
Спеціальність 01.01.02 — «диференціальні рівняння».


25 травня 2018 року о 15:00 в ауд. 6-49

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
прийняття до захисту дисертації Соловйової М. В. «Наближення операторами і функціоналами, що досягають норми». .
Спеціальність 01.01.01 — «математичний аналіз», науковий керівник професор Кадець В. М.


15 травня 2018 року о 15:20 в ауд. 6-49

відбудеться засідання семінару спеціалізованої вченої ради К 64.051.11.
Порядок денний:
доповідь Соловйової М. В. «Наближення операторами і функціоналами, що досягають норми» за матеріалами кандидатської дисертації.
Спеціальність 01.01.01 — «математичний аналіз», науковий керівник професор Кадець В. М.